Join the Community:
  • tweetter
  • mail

link | Övdalską (Elfdalian) | Ljudbok för barn på Älvdalska (Children’s audiobook in Elfdalian)

Audiobook cover #533

Efter att kungen dödat hela Gustavs familj försöker han starta ett uppror. Tyvärr är det ingen som stöder honom. Han måste fly snabbt, men han vet att kungens män är efter honom. Efter att ha överlevt snön får han veta att kungen har dött. Kan detta vara hans chans?

Boken är tillgänglig via en rad olika återförsäljare, inklusive Amazon:
https://www.amazon.com/Snow-Race-Kunundjin-rennd-skai%C3%B0um/dp/1922758035

E-boken är tillgänglig via en rad olika återförsäljare, inklusive Kobo:
https://www.kobo.com/au/en/ebook/the-snow-race-kunundjin-so-rennd-a-skaium

Ljudboken i älvdalska är endast tillgänglig via Soundwise:
https://mysoundwise.com/soundcasts/1701269824855s

Ljudboken på engelska finns endast tillgänglig via Soundwise:
https://mysoundwise.com/soundcasts/1701268205288s

English:

After the King kills all Gustav's family, he tries to starts a rebellion. Unfortunately, nobody supports him. He has to make a quick getaway but he knows the King's men are after him. Having survived the snow, he learns the King has died. Could this be his chance?

This fast paced children's book is based upon the true story of King Gustav Vasa, whose skiing adventures in Dalarna are memorialised every year in Sweden's Vasaloppet (Vasa Race).

Bilingual Legends #533 is in both English and Elfdalian (Övdalian).

The book is available through a variety of sellers, including Amazon:
https://www.amazon.com/Snow-Race-Kunundjin-rennd-skai%C3%B0um/dp/1922758035

The e-book is available through a variety of sellers, including Kobo:
https://www.kobo.com/au/en/ebook/the-snow-race-kunundjin-so-rennd-a-skaium

The audiobook in Elfdalian is only available through Soundwise:
https://mysoundwise.com/soundcasts/1701269824855s

The audiobook in English is only available through Soundwise:
https://mysoundwise.com/soundcasts/1701268205288s

ISBN: 9781922758033 (print book)
ISBN: 9781922758088 (ebook)

Share: