Join the Community:
  • tweetter
  • mail

PAMBANSANG KONGRESO SA NANGANGANIB NA WIKA 2022

Type: Event

24/10/2022 9:00 - 26/10/2022 17:00

Asia and the Pacific | Manila | National Museum

Category: Conferences / Advisory

International Congress

Languages: Filipino

Ang Pambansang Kongreso sa Nanganganib na Wika ay tatlong araw na kongreso na gaganapin sa 24-26 Oktubre 2022, 9:00nu–4:00nh.  Ang pamamaraang gagamitin ay hybrid—ang susing tagapagsalita, mga tagapanayam, mga presenter, at 100 kalahok ay face-to-face sa National Museum, samantala ang 200-300 kalahok naman ay via Zoom.  Ang mga aanyahang kalahok ay mga IPMR, culture bearer, guro sa IPEd, manunulat ng ortograpiya, kinatawan ng mga organisasyong pangwika, kinatawan ng mga ahensiya at lokal na yunit ng pamahalaan, guro, at mananaliksik-wika.

Ipipresenta rito ang Adyenda sa Pangangalaga ng Nanganganib na Wika at resulta ng Bahay-Wika at MALLP bilang pioneer sa language revitalization sa bansa. Tatalakayin dito ang mga saliksik sa katutubong wika at mahahalagang isyung may kaugnayan sa nanganganib na wika tulad ng dokumentasyong pangwika, praktika sa dokumentasyon, field methods, pagbuo ng ortograpiya, at iba pang kaugnay na paksa. Magsisilbi itong panimulang gawain para sa International Decade of Indigenous Languages 2022-2023 (IDIL), kaya bubuo ng resolusyon hinggil dito.

Layunin:

  1. Mahikayat ang mga katutubo at komunidad na idokumento ang kanilang wika at lumikha ng mga saliksik.
  2. Mailahad/matalakay ang mga pinakamahusay na paraan sa pananaliksik, pagbuo ng programa para sa pagpasigla ng wika, at iba pang isyu na nakaaapekto sa wika.
Share: