Join the Community:
  • tweetter
  • mail

link | मराठी (Marathi) | मराठीत मुलांचे ऑडिओबुक (Children’s Audiobook in Marathi)

Audiobook cover #647

मराठी:

द्विभाषिक दंतकथा मालिकेतील #647. राणी ताराबाईच्या पतीचा मुलगा लहान असतानाच मरण पावला, पण या शूर स्त्रीने तिला मुघलांविरुद्धच्या लढाईत मराठी सैन्याचे नेतृत्व करण्यापासून रोखले नाही. स्वत:ला रीजेंट घोषित केल्यानंतर, तिने अनेक प्रतिस्पर्ध्यांचा सामना केला आणि काही काळासाठी तिला तिच्याच लोकांनी तुरुंगात टाकले. तरीही प्रत्येक वेळी ती खाली पडली, ती पुन्हा पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत झाली.

या ऑडिओबुकची प्रिंट आवृत्ती इंग्रजी आणि मराठीतील ऐतिहासिक मोडी लिपीत आहे. 20 व्या शतकाच्या मध्यापासून दडपल्या गेल्यानंतर, मराठी भाषिक समुदायांमध्ये मोडी लिपीचे पुनरुज्जीवन सुरू झाले आहे जे त्यांच्या पूर्वजांच्या परंपरा जतन करण्यास उत्सुक आहेत आणि त्यांची स्वतःची लिपी पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचवू शकतात.

हे पुस्तक Amazon सह विविध विक्रेत्यांकडून उपलब्ध आहे:
https://www.amazon.com/Comeback-Queen-%E0%A4%95%E0%A4%AE%E0%A4%AC%E0%A5%85%E0%A4%95-%E0%A4% 95%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%80%E0%A4%A8-Bilingual/dp/1922758663/

ई-पुस्तक कोबोसह विविध विक्रेत्यांकडून उपलब्ध आहे:
https://www.kobo.com/us/en/ebook/the-comeback-queen

मराठीतील ऑडिओबुक फक्त ध्वनीनुसार उपलब्ध आहे:
https://mysoundwise.com/soundcasts/1681304248115s

इंग्रजीतील ऑडिओबुक फक्त Soundwise द्वारे उपलब्ध आहे:
https://mysoundwise.com/soundcasts/1681300239803s

ISBN: 9781922758668 (मुद्रित पुस्तक)
ISBN: 9781922758613 (ईबुक)

English:

#647 in the Bilingual Legends series. Queen Tarabai's husband died while their son was just an infant, but this brave woman would not let that stop her from leading the Marathi army into battle against the Mughals. After declaring herself regent, she faced many adversaries and was even imprisoned by her own people for a time. Yet every time she was knocked down, she rose up again stronger than ever before.

The print version of this audiobook is in both English and the historical Modi script of Marathi. After being suppressed since the mid-20th century, a revival of the Modi script has begun among Marathi speaking communities keen to preserve the traditions of their ancestors by passing their own script onto the next generation.

The book is available through a variety of sellers, including Amazon:
https://www.amazon.com/Comeback-Queen-%E0%A4%95%E0%A4%AE%E0%A4%AC%E0%A5%85%E0%A4%95-%E0%A4% 95%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%80%E0%A4%A8-Bilingual/dp/1922758663/

The e-book is available through a variety of sellers, including Kobo:
https://www.kobo.com/us/en/ebook/the-comeback-queen

The audiobook in Marathi is only available through Soundwise:
https://mysoundwise.com/soundcasts/1681304248115s

The audiobook in English is only available through Soundwise:
https://mysoundwise.com/soundcasts/1681300239803s

ISBN: 9781922758668 (print book)
ISBN: 9781922758613 (ebook)

Share: