Join the Community:
  • tweetter
  • mail

16th Native Spirit Indigenous Film Festival 28 October – 12 November in-person & online

Cultural Event

28/10/2022 19:00 - 22:00

Global | London, Cambridge | London Welsh Centre

Film screenings

Languages: Welsh, English, Hawaiian, Skolt Saami, North Alaskan Inupiaq (Canada), Ojibwe, Seneca (United States of America), Mohawk (Kahnawake), Northern Algonquin, Rigolet Inuktitut

Degawd Ieithoedd Brodorol ​​y Cenhedloedd Unedig 2022 – 2032

Gwyl Ffilm Brodorol Ysbryd Cynhenid
Mae’r 16eg rhifyn o Native Spirit Festival yn dychwelyd i ddigwyddiadau mewn-person gyda noson agoriadol yng Nghanolfan Cymry Llundain nos Wener 28 Hydref am 7pm, gan ddathlu rhan Cymru yn Negawd Ieithoedd Brodorol ​​y Cenhedloedd Unedig 2022-32, a Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol gyda rhaglen o ieithoedd Brodorol mewn ffilm, cân a’r celfyddydau. Bydd gwestai arbennig Jessie Lloyd o Awstralia yn rhannu geiriau a chân a ddilynir gan gasgliad o 10 Ffilm Fer (113 munud) gan bobl greadigol Brodorol o Gymru i Turtle Island i Fiji ac Gwneuthurwyr Ffilm Ifanc Mobile Wapikoni. Mae gan yr ŵyl raglen ar-lein hyd at 12 Tachwedd. Manylion ymahttps://nativespiritfoundation.org/16th-native-spirit-festival/ a chyfryngau cymdeithasol @nativespirituk #2022

Native Spirit Indigenous Film Festival

The 16th edition of Native Spirit Festival returns to in-person events with an opening nite at London Welsh Centre on Friday 28 October at 7pm, celebrating Wales’ part in UNESCO Decade of Indigenous Languages 2022-32, and Future Generations Act with a programme of Indigenous languages in film, song and arts. Special guest Jessie Lloyd from Australia shares words and song followed by a collection of 10 Short Films (113min) by Native creatives from Wales to Turtle Island to Fiji and Wapikoni Mobile Young Filmmakers. The festival has an online programme running to 12 November. Details here https://nativespiritfoundation.org/16th-native-spirit-festival/ and social media @nativespirituk #2022

film programme 28 October 2022